Koncert na Garážach

Len pre záznam, v nedeľu sme odohrali koncert na Garážach pod prístavným mostom.

Počasie vyšlo, účasť bohatá, odohrali sme takmer výlučne nové veci, ostatné kapelky boli popiči.
Ďakujeme za príjemný nedeľný večer na garážach.